ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ภูสมสร้าง

Share

  ภูสมสร้าง มีบรรยากาศสวยงาม ปัจจุบันมีคณะสงฆ์ และชาวบ้านร่วมกันบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ภูสมสร้างตั้งอยู่ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลหนองนกทา และเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบล หนองนกทากับตำบลขามป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ภายในบริเวณภูสมสร้างจะมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ของตำบลหนองนกทา เนื่องจากวัดดังกล่าวนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีแอ่งน้ำมหัศจรรย์บนยอดภูด้วย นั้นคือ แอ่งหินปู่สิงห์

ลักษณะสำคัญของแอ่งหินนี้คือ เป็นแอ่งหินที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปี มีความลึก ถึง 30 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร และที่สำคัญน้ำใสมากและเป็นน้ำที่ขังอยู่ในชั้นหินตลอดปี นายสมเกียรติ ชาวตำบลหนองนกทา เล่าว่าแอ่งหินนี้ มีอายุราว 40 ปี ผู้ค้นพบคือ หลวงปู่สิงห์ (เจ้าอาวาสวัดในอดีต) ซึ่งมรณภาพแล้ว ถ้ามองผิวเผินจะดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำธรรมดา เนื่องจากว่าน้ำนิ่งมาก ชาวบ้านที่ขึ้นมาชมความงามของธรรมชาติบนยอดภูสมสร้าง จะใช้แอ่งน้ำนี้ในการอุปโภค หรือชำระล้างร่างกายแต่ไม่นำมา ดื่มกิน โดยเฉพาะหน้าฝนน้ำจะใสมากและที่น่าแปลกไปกว่านั้น มีแอ่งเดียวบนยอดภูเท่านั้นที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปี สำหรับบรรยากาศด้านบนยอดภู หากบรรยายถึง รอบๆ บริเวณจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่รอบๆ และที่จะลืมไม่ได้เมื่อได้มาเยือนที่แห่งนี้คือ “ลานหินตั้ง” มีลักษณะเป็นลานหินกว้างลายรอบลายรอบด้วยแผ่นหินที่วางเรียงตัวกันขึ้นเป็นชั้นๆ ดุจดั่งธรรมชาติสรรค์สร้างความงดงาม และมีโขดหินวางเรียงรายจำนวมมากมีลักษณะเหมือนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หรือผาชนะได เส้นทางการเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามสามารถเดินทางด้วยเท้าได้เนื่องจากมีบันไดเดินขึ้นอย่างสะดวก 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจกา…

[ 27-03-2561 ] Hits:43

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

[ 27-03-2561 ] Hits:83

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

[ 27-03-2561 ] Hits:79

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประ…

[ 27-03-2561 ] Hits:122

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน…

[ 27-03-2561 ] Hits:195

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรั…

[ 27-03-2561 ] Hits:146

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

[ 27-03-2561 ] Hits:321

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้…

[ 18-03-2561 ] Hits:363

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช…

[ 15-03-2561 ] Hits:325

ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16

ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16

[ 11-03-2561 ] Hits:343

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาหนองนกทาเกมส์ ครั้งที่16

[ 07-03-2561 ] Hits:281

ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหาย เหตุเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอเขมราฐ และผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสง่า ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหา…

[ 03-03-2561 ] Hits:386

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
หนังสือราชการของ สถ.
โพสล่าสุดบนเฟชบุค
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ภาพเขียนสีโบราณ

ภาพเขียนสีโบราณ

ภูอ่าง

ภูอ่าง

ภูสมสร้าง

ภูสมสร้าง

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์