ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำการติดต่อสอบถาม หรือ ร้องเรียน

   1. ข้อมูลต่างๆ ท่านต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น ห้ามทำการใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเด็ดขาด
   2. ข้อมูลต่างๆ จะมีเจ้าพนักงานทำการตรวจสอบ ก่อนจะทำการติดต่อกลับไปยังท่าน ด้วย 2 ช่องทางคือ E-mail ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ และ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน กรุณาให้ข้อมูล E-mail เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อของท่าน ตามความเป็นจริง
   3. ห้ามทำการใช้คำหยาบ คำแสลงใดๆ ที่ไม่สุภาพ หรือพูดเชิงลบหรู่ พูดให้ร้ายบุคคลอื่นๆ โดยไม่มีหลักฐาน ถ้าเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นไปตามข้อห้าม จะทำการดำเนินคดีต่อผู้กระทำตามกฎหมายต่อไป
   4. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขต เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการติดต่อสอบถามหน่วยงาน ร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ แนะนำติชม เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางเจ้าพนักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการตรวจสอบนอกเขตพื้นที่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเขตควบคุมดูแลของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
   5. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ผู้มีหน้าที่ดูแลเท่านั้นจึงจะสามารถทำการดูข้อมูลที่ท่านได้ทำการยื่นเรื่องเข้ามา และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่ที่ดูแลและรับผิดชอบเด็ดขาดแผนที่สำนักงาน

เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี